• Plantgoed van hier voor iedereen!

    Indien alle tuinen natuurvriendelijk ingericht zouden worden, vormen ze samen het grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen ze heel wat CO² uit de lucht. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons kunnen zo meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen en tegelijk de klimaat opwarming te stoppen. Bestel plantgoed van hier voor 8 november en haal het af op 28 november.

    A5 folder plantenverkoop limburg 9-2015featured_Page_1